2011: het jaar van de Samenwerking

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

Afgelopen donderdag 6 januari vond het eerste KING congres plaats in de Doelen. Toutes e-Overheid was er: met meer dan 500 aanwezigen was het alleen al daarom een groot succes. Voor mij persoonlijk ook niet alleen de start van een nieuwe periode, maar ook de afronding van een mooie klus als directieadviseur van Tof Thissen.

Een van de meest concrete resultaten die ik voor KING heb geproduceerd was de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING en alle leden van de Gebruikersraad van KING. De Gebruikersraad bestaat uit een zeer gemêleerd gezelschap van voorzitters en directeuren van 18 landelijke professionele verenigingen: De Nederlandse e-Overheidspolder!

In een recente workshop met alle voorzitters, hebben zij besloten om met elkaar een commitment aan te gaan over de wijze van samenwerking binnen het gemeentelijk veld en een gezamenlijke ontwikkelrichting daarbinnen. De Samenwerkingsovereenkomst draagt dit uit naar de wereld. Op 6 januari is de overeenkomst op het KING-congres ook daadwerkelijk ondertekend. Het mooie van zo’n actie is dat de overeenkomst daardoor alleen maar aan kracht en werking wint! En die kracht zullen we nodig hebben om een verschil te kunnen maken.

De Gebruikersraad van KING met zijn Samenwerkingsovereenkomst is in mijn optiek een kernachtige uitdrukking van het actuele ontwikkelingsvraagstuk van de Nederlandse gemeenten. Het besef dat samenwerking onvermijdelijk is, weerklonk dan ook in nagenoeg elke congresbijdrage.

Om te beginnen onderstreept deze overeenkomst de noodzakelijke consistentie in woord en daad tussen bestuurders, managers en professionals. Als gemeenten iets willen bereiken zijn ook verticale vormen van samenwerking tussen bestuurders, managers en vaklieden essentieel!

Om vormen van excellente dienstverlening te kunnen realiseren zal, zo stelt de overeenkomst, een gemeentelijke organisatie de kokers moeten doorbreken. Alleen door horizontale verbindingen tussen vakafdelingen en sectoren kan de dienstverlening echt van buiten naar binnen worden ingericht. Dat is voorwaar een stevige uitdaging voor de hoofden of directeuren dienstverlening, gesteund door de gemeentesecretaris!

Om ICT effectief in te kunnen zetten binnen een gemeentelijke organisatie is, zo stellen deze bestuurders, schaalvergroting en bovengemeentelijke samenwerking een noodzakelijke uitdaging. Het toekomstperspectief van een nationaal netwerk van bovengemeentelijke shared service centres is nu veel meer dan een mooie droom: Het is gewenst ontwikkelperspectief. Als dat geen samenwerking verondersteld!

Samenwerking tussen mensen, gemeentelijke organisaties en verenigingen van vakbroeders is daarmee voor het komende jaar een sleutelbegrip. In dat veld staat KING als een partner van gemeenten.

Ik dank vanaf deze plaats Tof Thissen voor onze samenwerking en wens hem samen met KING veel wijsheid en kracht om mensen en organisaties te verbinden. Toch mogen we deze taak om mensen bij elkaar brengen en op inhoud verbinden niet uitbesteden aan KING. In het licht van De Nieuwe Overheid, is dit niet alleen de kerntaak van KING maar eigenlijk een taak van iedere bestuurder, manager of ambtenaar met een hart voor een moderne overheid.

Wie wil er nu niet voor dit doel ook een samenwerkingsovereenkomst aangaan in het belang van de publieke zaak?!

Dr. ir. Rens Meijkamp

Reageer

*

*