inspiratie

Bron van inspiratie

De automatische piloot in mensen en organisaties zorgt voor stabiliteit en continuïteit. Om dynamiek en vernieuwing toe te laten is echter bewuste actie nodig. Ook binnen de overheid vraagt vernieuwing om specifiek beleid; beleid dat de buitenwereld binnenhaalt. Ervaring met innovatie en vernieuwing wijst immers uit dat impulsen tot vernieuwing uiteindelijk van buiten het bestaande systeem komen. Vernieuwing komt vooruit uit nieuwe ideeën die op nieuwe principes en uitgangspunten zijn gebaseerd. Goede, nieuwe, ideeën geven de essentiële energie voor vernieuwing.

Ik help organisaties een context te scheppen waarbinnen nieuwe en kansrijke ideeën kunnen ontstaan. Ideeën die door ontwikkeling tot nieuwe vormen van dienstverlening kunnen uitgroeien.

1.

Essentieel binnen het publiek domein is dat een duidelijke innovatiedruk wordt waargenomen; dat doorgaan op de bestaande weg niet meer levensvatbaar is. Goed zicht op de zich veranderende omgeving en een scherpe duiding hiervan, is hiervoor essentieel.

2.

De noodzaak tot vernieuwing dient vervolgens gedragen en uitgedragen te worden door de bestuurlijke en ambtelijke leiding. Het stellen van heldere doelen en een nieuwe visie op de toekomst maken verandering hanteerbaar.

3.

Binnen publieke organisaties is dan het scheppen van een voedende context noodzakelijk. Vernieuwende inzet van professional moet beloond worden. Andres zijn professionals niet bereid hun nek uit te steken, om af te wijken van de norm, om buiten gebaande paden te gaan en bestaande structuren te kunnen doorbreken.

4.

Dat het een organisatie menens is met vernieuwing blijkt uit de beschikbaarheid van tijd en geld. Zonder voeding komt een ideen niet tot wasdom.

 

Mijn aanbod

Ik kan deze processen begeleiden en doorzien omdat ik systemisch naar mensen en organisaties kijk, creatief naar nieuwe mogelijkheden op zoek ben en genoegen beleef aan opereren op het scherpst van de snede.