coach_big

Persoonlijke kracht door focus in essentie

Coaching

Organisatieverandering vraagt iets van individuele professionals
Organisaties dienen een maatschappelijk doel. En omdat de maatschappij voortdurend (of steeds sneller) verandert, dienen organisatie zich aan te passen aan de zich veranderende context. Dat is noodzakelijk om relevant te blijven en voor bedrijven ook om commercieel rendabel te blijven. Deze dynamiek vraagt dus ook iets van de mensen die werken binnen zo’n organisatie. Oude oplossingen werken niet meer goed en vragen om vernieuwing. Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe oplossingen met nieuwe verhoudingen en nieuwe arbeidsrelaties. De vraag die een organisatie aan individuele professionals (vaak impliciet) stelt is dus of je fit genoeg bent om vernieuwing en verandering mee vorm te kunnen geven.

De samenhang tussen het persoonlijke en het professionele
Een professionele organisatie is daarmee voor mensen een uitdagende omgeving. Professionals zijn om te beginnen mensen met persoonlijke opvattingen, met specifieke ervaringen en speciale competenties. Vernieuwing van de organisatie vraagt om ontwikkeling van persoonlijke en professionele kwaliteiten. En iedereen gaat weer anders om met deze uitdaging. Elke professional ervaart de kansen en de uitdagingen weer op een andere manier. Dat is heel persoonlijk. Professioneel werk is beslist niet altijd een bron van inspiratie, maar soms ook een bron van frustratie. Als professional kun je in dat geval het beste zelf in actie komen en het heft in eigen handen nemen.

Wat bied ik als coach?
Als coach ben ik er voor de individuele mens die zijn persoonlijke weg zoekt in alle verandering. Ik ondersteun mensen in het zoeken naar de eigen antwoorden op de uitdagingen waarvoor iemand staat. Voor mij is het zoeken naar de eigen essentie, de eigen plek in het systeem van belang. Ik geloof dat wanneer iemand zijn eigen essentie begrijpt, hij/zij het best tot zijn recht komt in een organisatie en ook de persoonlijke kracht en inspiratie ervaart.

Werk en leven zijn hierin niet te scheiden; ze zijn direct aan elkaar verweven. Professionals zijn om te beginnen mensen met een verleden en met ervaringen en overtuigingen. Ik geloof in de kracht van mensen om vanuit autonomie richting te kunnen geven aan leven en werk. Daarbij is het mijn ervaring dat een duidelijk besef van identiteit helpt om ook zelf krachtig leiding aan je eigen leven te kunnen geven. En persoonlijk leiderschap is essentieel om de eigen koers te kunnen houden in de dynamiek op het werk.

Ik werk vanuit mijn eigen intuitie met mensen. Hierbij word ik gevoed door methoden en technieken uit de TA (Transactionele analyse, het NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren) en het Systemisch werk. Mijn waarden in het begeleidingswerk zijn authenticiteit, autonomie en persoonlijk leiderschap.