Mijn aanbod

Vormgeven aan verandering

Ik geef als professional vorm aan veranderingsprocessen binnen het publiek domein.

 

Dat is een complex samenspel tussen individuele professionals die kunnen en willen veranderen en overheidsorganisaties die een proces van vernieuwing vorm kunnen geven en vorm willen geven. En overheidsorganisaties die een proces van vernieuwing vorm kunnen geven en vorm willen geven.

 

Verandering en vernieuwing is geen doel op zichzelf, maar noodzakelijk omdat de samenleving voortdurend verandert en nieuwe maatschappelijke vraagstukken genereert. Een goed functionerende overheids organisatie reageert actief op maatschappelijke verandering en de maatschappelijke behoeften. Een investering in vernieuwing dient in mijn opvatting altijd maatschappelijk rendement. En verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven is een belangrijke sleutel daartoe.

 

Mijn inhoudelijke focus binnen veranderingsprocessen ligt op het snijvlak van publieke dienstverlening, de inzet van ICT en organisatieontwikkeling.

 

Samen koersvast op weg;

in verbinding door focus op essentie

Procesbegeleiding en interim management

Een gestructureerde en doelgerichte aanpak is essentieel voor mensen binnen organisaties om effectief te kunnen samenwerken. Ik begin met het opstellen van een heldere en krachtige aanpak. Ordening in complexe vraagstukken is hierin de sleutel. Bij de realisatie van de aanpak stuur ik met gevoel en tact voor de context tot het resultaat.

> Lees meer