proc

Samen koersvast op weg; in verbinding door focus op essentie

Procesbegeleiding en interim management

Heel veel veranderingsprocessen lopen op z’n zacht gezegd niet soepel. Ze lopen vast in conflicten, in  uitputting van het budget zonder voldoende resultaat, in de verkeerde resultaten, enzovoorts.  Veranderingsprocessen vormen een bron van chaos, van aanval op de bestaande orde. Daar tegenover staat de oorspronkelijke intentie: Een veranderingsproces wordt gestart omdat een organisaties iets wil bereiken, een wenkend perspectief of een aantrekkelijk doel.

Hoe komt het dan dat je de grip op een veranderingsproces kwijt kunt raken? En belangrijker, hoe voorkom je dat je de grip kwijtraakt?

De noodzaak tot structurering

Het sturen op verandering is een complexe zaak en van veel factoren afhankelijk. Ik heb in verschillende organisaties ervaren dat niet alle elementen te beheersen zijn, maar dat je als verandermanager veel kunt doen om rust en richting in het proces te houden. Het vooraf structureren van veranderingsprocessen is wat mij betreft essentieel voor de effectiviteit van het proces. Het sturen met gevoeligheid voor wat er gebeurt binnen een duidelijke processtructuur is een krachtig instrument om ook succesvol te kunnen veranderen.

Wat bied ik?

Vanuit mijn ervaring binnen uiteenlopende overheids organisaties ben ik in staat om een procesontwerp te maken voor veranderkundige vraagstukken. Met andere woorden: hoe richt je het proces zo in dat de kans op succes maximaal is? Het procesontwerp is een veranderkundig contract met alle betrokken partijen om resultaatgericht te kunnen werken. In de begeleiding van veranderingsprocessen werk ik altijd op basis van een degelijke en expliciete aanpak. Als regisseur van het proces zet ik een lijn uit en versterk ik alle spelers om hun rol te pakken in het veranderproces. Ik hanteer hierin een aantal uitgangspunten:

 • • Werk van achter naar voren, met de einddoelen in het vizier.
 • • Benoem de gewenste eindresultaten zo concreet mogelijk
 • • Laat het proces de inhoud volgen.
 • • Richt het proces in vanuit een simpele logica
 • • Werk met heldere tussenresultaten
 • • Wees expliciet over hoe belanghebbenden (mee) kunnen sturen
 • • Neem de belanghebbenden mee op de go/ no-go momenten
 • • Beleg de procesverantwoordelijkheid eenduidig
 • • Schep vertrouwen door transparante communicatie
 • • Schakel tussen de verschillende organisatielagen
 • • Leg de verbinding met de uitvoering