21/12/2012

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

Lang is er naar toe geleefd; nu is het zo ver! Dit is, volgens de oude Maya’s, de datum waarop de hele wereld op z’n kop wordt gezet. Voorwaar geen kleinigheid! Maar, met een korrel zout, elk weldenkend mens ziet ook wel dat de wereld op dit moment in rap tempo transformeert. > Lees meer

De ijsberg

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

Een software leverancier wil software zo veel mogelijk verkopen, niet waar?

Wie schetst mijn verbazing toen ik vorige week op een congres een directeur van een groot softwarehuis sprak. Hij vertelde me schertsend dat hij er niet veel trek meer in heeft om zijn zaaksysteem te verkopen aan gemeenten die niet snappen wat zaakgericht werken betekent.

Het brengt alleen maar ellende bij de klant én bij de softwareleverancier wanneer moderne en hoogwaardige software een verouderde organisatie wordt binnengebracht. Met wanhoop riep hij uit: hoe leg ik het mijn klanten uit dat zaakgericht werken vraagt om een moderniseringsslag van de organisatie; dat zaakgericht werken een innovatieve werkwijze is die ook om een nieuwe werkhouding van ambtenaren en managers vraagt?

Over de richting van vernieuwing zijn de meeste deskundigen en professionals het wel eens: Om de dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven te kunnen moderniseren en digitaliseren, is zaakgericht werken onmisbaar. Deze innovatiestrategie is min of meer onomstreden.

De grote uitdaging ligt op het vlak van de implementatie van deze nieuwe werkwijze. De software is hier slechts het zichtbare topje van de ijsberg: Hoe neem je de organisatie mee in een proces van fundamentele vernieuwing van werkprocessen en organisatie van dienstverlening?

Uit ervaring en verhalen weet ik dat niet alleen softwarehuizen hiermee worstelen, maar ook veel consultants, “i-coaches”, “e-adviseurs”, organisatieadviseurs en verandermanagers. Stretch-to-the-limit is een belangrijke leidraad voor verandermanagers. Echter in de praktijk blijkt dat het elastiekje van veel gemeenten al snel dreigt te breken onder te grote spanning.

Het beperkte vermogen van gemeenten om vernieuwing snel en succesvol te kúnnen realiseren is het echte probleem. Dat speelt op nagenoeg elk beleidsterrein, maar nu misschien nog wel het meest binnen het sociaal domein en de zogenaamde “decentralisaties”. Bij de heropening van de onderhandelingen van de VNG met het nieuwe Kabinet over een nieuw Bestuursakkoord lijkt me dit een essentieel punt van discussie: Hoe kunnen we het verandervermogen van gemeenten verder versterken?

Om te beginnen zal de innovatiedruk op gemeenten nog groter moeten worden. Daarnaast zullen de doelen scherper geformuleerd moeten worden en zal er vanuit Den Haag een krachtige handreiking moeten komen om de gemeenten te ondersteunen op het pad vernieuwing van dienstverlening.

 

Gemeentelijke fusiedruk

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

Terug van vakantie; De tijd van stokbrood en Spelen zijn voorbij. Politiek gezien dient zich echter razend snel een nieuwe realiteit aan: over minder dan vier weken zijn er verkiezingen! Wat zullen deze verkiezingen voor impact gaan hebben op gemeenten?

> Lees meer

Decentralisaties Sociaal Domein vragen om innovatie in dienstverlening

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

Slimme inzet van ICT maakt innovatie mogelijk

1.            UITDAGING VOOR GEMEENTEN

De decentralisaties van het Rijksbeleid in het Sociaal Domein zijn omvangrijk en complex. Ze komen in een enorm tempo op gemeenten af, sneller dan de meeste gemeenten in staat zijn om antwoorden te geven op de nieuwe verantwoordelijkheden. Het gaat om veel geld, zo’n 8 miljard euro en grote politieke risico’s. De doelgroep is namelijk een grote groep van kwetsbare burgers die niet zonder zorg en steun kunnen. > Lees meer

Investeren in leren is investeren in presteren

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

Is het merendeel van de gemeenten in staat om alle noodzakelijke vernieuwing snel en succesvol te realiseren? De uitdagingen zijn legio en groot: de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten, de intergemeentelijke samenwerking op ICT en andere middelenfuncties, de onvermijdelijke decentralisaties op het Sociaal Domein, de herdefinitie van de ruimtelijke ontwikkelingsfunctie, en nog veel meer. Om op deze taken te kunnen presteren is investeren in leren onvermijdelijk.

> Lees meer

Informatisering essentieel bij decentralisaties Sociaal Domein

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

De jaarlijkse heidagen van de Informatie Management Groep (IMG) zijn altijd een groot kennisfestival voor gemeentelijke informatiemanagers van de G32. Dit jaar stond de vraag centraal welke bijdrage informatisering kan leveren aan de decentralisaties van het Rijksbeleid binnen het Sociaal Domein. Een interessante vraagstelling omdat de nieuwe taken voor gemeenten nieuw, complex en omvangrijk zijn.

> Lees meer