Informatisering essentieel bij decentralisaties Sociaal Domein

Gepubliceerd op door Rens Meijkamp

De jaarlijkse heidagen van de Informatie Management Groep (IMG) zijn altijd een groot kennisfestival voor gemeentelijke informatiemanagers van de G32. Dit jaar stond de vraag centraal welke bijdrage informatisering kan leveren aan de decentralisaties van het Rijksbeleid binnen het Sociaal Domein. Een interessante vraagstelling omdat de nieuwe taken voor gemeenten nieuw, complex en omvangrijk zijn.

Opvallend is dat de gemeenten zelf om meer beleidsvrijheid hebben gevraagd bij het Rijk, maar nu het concreet wordt ook terugdeinzen voor de grote consequenties (het gaat om 8 miljard euro!) en grote politieke risico’s. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat veel gemeenten nog geen duidelijke visie op de nieuwe vormen van dienstverlening hebben, laat staan daarvoor een aanpak hebben klaarliggen. De resultaten van de heidagen IMG kunnen volgens mij gemeenten op weg helpen:

Het is globaal duidelijk geworden wat het Sociaal Domein wil met deze nieuwe vormen van dienstverlening: samengevat betekent de nieuwe aanpak dat integrale ondersteuning plaatsvindt: via 1 gezin, 1 contact, 1 plan en vanuit 1 budget. Om dit te kunnen realiseren onderscheiden de strategen binnen het Sociaal Domein drie niveaus van ondersteuning. Voor informatiemanagers is hun rol en toegevoegde waarde sterk uiteenlopend per niveau:

Allereerst is het streven om de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van burgers te mobiliseren. De 0e lijns ondersteuning is onderdeel van de netwerksamenleving waarin burgers als onderdeel van informele verbanden binnen de buurt en het gezin hulp vinden. Preventie en buurtgerichte ondersteuning kan ook digitale vorm krijgen door inzet van social media, zoals Facebook en andere digitale vormen van zelfhulp.

Bij de 1e lijns ondersteuning (informatievoorziening en eenvoudige vormen van gestandaardiseerde en collectieve ondersteuning) kan goed worden aangesloten bij multi-channel dienstverleningsconcepten zoals Antwoord en de bouwstenen van het NUP.

Om de 2e lijns ondersteuning in complexe sociaal-maatschappelijke situaties mogelijk te kunnen maken, zullen informatiemanagers de hoogwaardige professionals moeten ondersteunen in hun werk als sociale “huisarts” binnen een netwerk van specialistische organisaties met eenduidige klantprofielen en het delen van digitale dossiers binnen de keten.

Hoe de dienstverlening dan ook concreet wordt vormgegeven, het vraagt van gemeenten wel om regie om deze innovatieve vormen van dienstverlening tot stand te kunnen brengen.

Reageer

*

*