Persoon

Wie ben ik?

 

Als professional ben je om te beginnen mens: Ik ben begin 2011 gestart met mijn bedrijf Renson Consultancy als professionele basis voor mijn leven.

Renson is mijn doopnaam en voert me terug naar mijn basis. Via mijn bedrijf wil ik mezelf tot uitdrukking brengen door te werken vanuit mijn eigen kracht en basis. Wie ik nu ben is het resultaat van een leven lang (sinds 3 november 1967) leren, ontdekken en herinneren.

Stephan Covey (De 8ste eigenschap, Van effectiviteit naar inspiratie, 2004) is een belangrijke inspiratiebron voor mij. Het onderscheid dat hij maakt naar lichaam, geest, hart en ziel vind ik erg inspirerend. Het maakt duidelijk dat mensen en dus ook professionals vanuit verschillende lagen en aspecten begrepen en benaderd kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit onderscheid fundamenteel is voor het organisatieadvies werk.

Renson Consultancy verbindt deĀ  mens Rens met de professional Rens