Klanten

Vanuit Renson Consultancy heb ik gewerkt voor verschillende organisaties:

Dimpact:

  • → organisatieadvies inrichting productontwikkelproces
  • → voorzitter Stuurgroep Product

 

Min. Binnenlandse Zaken/ Programmabureau mGBA

  • → strategisch communicatieprogramma

 

Informatiemanagement Groep 100.000+

  • → programmering en moderatie heidagen 2012 (Decentralisatie Sociaal Domein)

 

gemeente Eindhoven

  • → workshop Design Thinking vernieuwing Ruimtelijk Domein
  • → organisatieadvies inrichting Ruimtelijk Domein

 

TU Eindhoven

  • → workshop Design Thinking

 

NCOI

  • → Raad van advies Bachelor Bestuurskunde