Projecten

2012

• Voor de vereniging InformatieManagement Groep 100.000+ (IMG):

Programmering en moderatie conferentie over de Decentralisaties in het Sociaal Domein

(projectleider)

2011

• Voor de Coöperatieve Vereniging Dimpact, Enschede:

Organisatieadvies professionalisering productontwikkeling

(projectleider)

• Voor Coöperatieve vereniging Dimpact, Enschede:

Voorzitterschap Stuurgroep Product

(voorzitter)

• Voor het programmabureau mGBA (min. van BZK):

Strategisch communicatieplan

(projectleider)

• Voor de TU Eindhoven, Faculteit Industrial Design:

Leiding workshops “Design Thinking” voor innovatie in het publiek Domein.

(projectleider)

• Voor de Gemeente Eindhoven:

Leiding workshop en organisatieadvies reorganisatieproces binnen het Ruimtelijk Domein

(projectleider)

2010

• Voor Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam:

Analyse en advies over de vormgeving ruimtelijk-economische verkenningen, de “Waartsen”

(projectleider)

• Voor KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten:

Ontwikkeling Jaarprogramma 2011 KING

(projectleider)

• Voor KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten:

Opstellen samenwerkingsovereenkomst Gebruikersraad KING

(projectleider)

• Voor Waterschap Noord-Hollands Noorderkwartier:

Organisatieadvies voor de verbetering de dienstverlening en de vernieuwde inzet van ICT.

(adviseur)

2009

• Voor gemeente Amsterdam:

Concernbreed programma “Iedereen Zaakgerichte Informatie”

(Lid Stuurgroep)

• Voor gemeente Amsterdam:

Concernbreed beleidsprogramma informatiebeleid

(eindverantwoordelijk)

• Voor gemeente Amsterdam:

Concernbrede kaderstelling informatiearchitectuur

(eindverantwoordelijk)

• Voor gemeente Amsterdam:

Ontwikkeling concernbrede Mid-Office voorziening

(eindverantwoordelijk)

2008

• Voor gemeente Den Haag:

Ontwikkeling investeringsagenda concernbrede informatievoorzieningen

(eindverantwoordelijk)

• Voor gemeente Den Haag:

Ontwikkeling concernbreed informatiebeleidsnota

(eindverantwoordelijk)

• Voor gemeente Den Haag:

Opzet en ontwikkeling programma MeeDoen met Excellente Dienstverlening

(projectleider)

• Voor gemeente Den Haag:

Ontwikkeling portal NieuwDenHaag.nl

(lid stuurgroep)

2007

• Voor gemeente Ede:

Veluwe Initiatief, geo-gebaseerde informatievoorziening voor rampenbestrijding

(lid stuurgroep)

• Voor gemeente Ede:

Programma Opgeruimd Informatiehuis

(projectleider)

• Voor gemeente Ede:

ANDEZ, de Europese aanbesteding “dikke” MidOffice met 5 gemeenten

(projectleider)

2006

• Voor de vereniging InformatieManagement Groep 100.000+ (IMG):

Opsteller van het manifest (2006) “Andere Overheid? Nieuwe Wegen!”

(projectleider)

• Voor gemeente Ede:

Congres “Gemeente als Poort”  op 7 juni 2006 in het Kröller-Müller Museum

(projectleider)

2005

• Voor gemeente Ede:

Ontwikkeling en implementatie Vraag & Antwoord, een digitale antwoordservice voor alle (8) gemeentelijke balies

(projectleider)

2004

• Voor gemeente Ede:

Breedband in Foodvalley, vraagbundeling open glasvezelinfrastructuur en open digitale marktplaats

(projectleider)

2003

• Voor gemeente Ede:

Concernbreed innovatieprogramma ede.nl, Gemeentethuis

(programmamanager)

2001

• Voor NIROV:

1e  prijs van Dfl. 35.000 in een prijsvraag voor een ontwerp van een ontwikkelingsscenario van Car Sharing in een stedelijke omgeving.

(projectleider)

• Voor Infodrome:

Eindrapport Infodrome eindrapport “Controle geven of controle nemen”

(medeauteur)

• Voor Infodrome:

Publicatie, 24-uurs ministerie met opinion leaders, advies en publiek debat over de kwetsbaarheid van de ICT-infrastructuur

(projectleider)

• Voor Infodrome:

Publicatie, 24-uurs ministerie met opinion leaders, advies en publiek debat over het milieubeleid in de informatiesamenleving

(projectleider)

• Voor Infodrome:

Publicatie, 24-uurs ministerie met opinion leaders, advies en publiek debat over het beleid voor voedselveiligheid in de informatiesamenleving

(adviseur)

• Voor Infodrome:

Ontwikkeling en organisatie internationaal debat “Mobile Future” in de Rode Hoed

(projectleider)

2000

• Voor TU Delft:

Proefschrift Changing Consumer behaviour through Eco-efficient Services; an empirical study on Car Sharing in the NL

(projectleider)

1999

• Voor: Ministerie van V&W

Mobiliteit en Milieu, inventarisatie van nieuwe beleidsopties

(projectleider)

• Voor: Ministerie van EZ

Evaluatie stimuleringsbeleid windenergie

(projectleider)

• Voor: Ministerie van VROM/EZ

Evaluatie Ecodesign programma

(projectleider)

• Voor: Ministerie van V&W

Beleidsmarketing Gedeeld Autogebruik

(projectleider)

• Voor: Ministerie van V&W

Landelijk congres gedeeld Autogebruik

(projectleider)

• Voor: Ministerie van VROM

Revitalisering oude instituties

(adviseur)

1998

• Voor: Ministerie van VROM

Strategisch advies milieu beleid

(adviseur)

• Voor: provincie Noord Brabant

Organisatie strategische conferentie en nieuwe beleidslijn voor het vraagafhankelijke vervoer

(adviseur)

• Voor: Ministerie van V&W/ RWS/ AVV

Methodiek ontwikkeling innovatieve vervoersmogelijkheden

(projectleider)

• Voor: Ministerie van V&W

Evaluatie Collectief Vraag Afhankelijk

(projectleider)

1997

• Voor: provincie Noord Brabant

Strategisch advies voor provinciaal verkeer en vervoerplan (PVVP)

(projectleider)

• Voor: Ministerie van V&W

Evaluatie Gedeeld Autogebruik in NL , 2e tranche

(projectleider)

1996

• Voor: Ministerie van V&W

Evaluatie Gedeeld Autogebruik in NL , 1e tranche

(projectleider)

1993

• Voor Stedelijk Museum in Amsterdam:

Deelname aan  groepstentoonstelling “Young Industrial Designers”

(ontwerper)

1992

• Voor Van Kempen & Begeer BV, te Zoetermeer:

Ontwikkeling productstrategie, marktonderzoek en innovatief ontwerp van een kooklijn voor de consumentenmarkt 1992

(projectleider)

1991

• Voor Juergen Lange Design, Grafenau, Duitsland:

diverse ontwerpen voor producenten kantoormeubelbranche

(assistent ontwerper)

1990

• Voor Murugappa Politechnic, Madras, India

Onderzoek en verbeterd ontwerp naar passieve zonne-energie kooktoepassingen

(projectleider)